top of page
banner.jpg

EHBO evenementen

Bent u voor uw evenement opzoek naar een EHBO'ers!?

EHBO hulp bij evenementen

EHBO hulppost bij evenementen

Als organisator van een evenement, wilt u dat uw bezoekers zorgeloos kunnen genieten. Een goede eerste hulppost is daarbij een must! De gediplomeerde vrij-willigers van onze vereniging bieden u graag een helpende hand. De EHBO-vereniging Opmeer - Spanbroek is al vele jaren een bekend gezicht bij diverse lokale evenementen. Al onze eerste hulpverleners zijn goed opgeleid en hebben goede ervaring met het verlenen van eerste hulp.
 

Voor wie?

Iedere organisator van een evenement (commercieel en niet-commercieel) kan een beroep doen op de EHBO-vereniging Opmeer - Spanbroek. Wij hebben er voor gekozen om te assisteren bij evenementen die plaatsvinden binnen de ge-meentegrenzen van Opmeer en eventueel zo kort mogelijk daarbuiten.
 

Goed om te weten

Er is pas sprake van inzet door de EHBO vereniging Opmeer - Spanbroek in het geval u een e-mail bevestiging van onze evenementencoördinator hebt ontvangen.
 

De vrijwilligers die worden ingezet tijdens een evenement bezitten een geldig diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis.
 

Voor de inzet van onze vrijwillige eerste hulpverleners hanteren wij onder meer de volgende voorwaarden. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u hiermee in.
 

  • De vrijwilligers worden uitsluitend ingezet voor het verlenen van eerste hulp. Zij vervoeren geen personen naar een huisartsenpost of Spoedeisen-de Hulp van het ziekenhuis. Zo nodig zal de organisator van het evene-ment hiervoor zorgen.

  • Per evenement worden minimaal 2 vrijwilligers ingezet. Zijn meer vrij-willigers noodzakelijk dan opereren zij altijd in koppels.

  • De kosten voor de inzet van één vrijwilliger bedraagt: commercieel € 10,00 per uur en niet commercieel € 7,50 per uur. De kosten voor het gebruik van materiaal worden afzonderlijk in rekening gebracht.

  • De organisator van het evenement zorgt voor een veilige en afgeschermde werkomgeving, voorzien van stromend water en elektriciteit.

  • De organisator van het evenement voorziet de vrijwilligers van eten en drinken.

  • Wij onderschrijven de Veldnorm Evenementenzorg en houden ons aan de richtlijnen en bevoegdheden die daarin staan omschreven. Conform deze standaard verzorgen wij uitsluitend Basis Eerste Hulp bij evenementen. Welke handelingen wij mogen uitvoeren, vindt u terug in bijlage 8.1. Wij bieden de Veldnorm Evenementenzorg aan ter inzage, afkomstig van de gelijknamige projectgroep voor deze norm. Voor uitleg over de zorgniveaus raden wij u aan hoofdstuk 4.1 te lezen. (bekijk Veldnorm Evenementenzorg versie 1.0).
     

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de inzet van onze vrijwilligers bij uw evenement contact op met onze evenementencoördinator. 
 

Tom Glorie

ehbospanbroek.evenementen@gmail.com

Aanvraagformulier

 

Uw bericht is verstuurd

bottom of page