Navigatie:

EHBO, Reanimatie & AED
kunnen helpen als het nodig is

Gedragscode

Het doel van onze gedragscode is het waarborgen van een open en veilige sfeer in onze vereniging. In de gedragscode staan de omgangsvormen beschreven zoals wij die hanteren. Wij vragen alle leden die als hulpverlener of docent actief zijn kennis te nemen van de gedragscode. De gedragscode kunt u hier downloaden.

Klachten omtrent ongewenst gedrag kunnen bij een vertrouwenspersoon of een lid van het bestuur ingediend worden.

De vertrouwenspersoon is iemand met wie u in vertrouwen kunt praten. Dit maakt het makkelijker om over moeilijke onderwerpen te beginnen. Als iemand denkt dat er iets mis is, kan diegene naar de vertrouwenspersoon gaan. Hij of zij helpt ook om (seksueel) ongewenst gedrag te voorkomen. De vertrouwenspersoon behandelt elke melding. Klein of groot, ernstig of minder ernstig. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Dus hij of zij geeft alleen informatie door als degene die hulp vraagt of een melding doet, dat goed vindt. Behalve als er strafbare feiten zijn gepleegd. Dan is de vertrouwenspersoon volgens de wet verplicht om dit bij de politie te melden.

De vertrouwenspersonen zijn: 1. Ria Kamp mobiel 06-83659220 2. Alberto Steur mobiel 06-22230553

Contactgegevens van voorzitter: Gerard Bakker Tel. 0226-353535 E-mail: ehbospanbroek.voorzitter@outlook.com

Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de EHBO vereniging Opmeer - Spanbroek

Contact

Contact

Contactgegevens van EHBO vereniging Opmeer - Spanbroek

Jaarvergadering 2019

Jaarvergadering 2019

Foto's van de jaarvergadering die heeft plaatsgevonden in april 2019